De mannen, een klein verslag.

De zandtram: Begonnen aan de transportkast. Velcro geplakt voor de door verbind kabels te bevestigen voor transport. 

Voneche: Verder gedaan aan het vormgeven van het landschap.

Verder gedaan aan het maken van houtstapels.

Verder gedaan met de bekabeling van een module.

Dat was het, tot de volgende.........